Carnet T.I.R.

Dan Spedition kan hjælpe dig med dokumenterne i forbindelse med Carnet T.I.R.-forsendelsesordningen.

T.I.R.-ordningen er en international forsendelsesordning. Forkortelsen T.I.R. står for Transports Internationaux Routiers.

Ordningen anvendes for godstransporter uden omladning i vejkøretøjer, kombinationer af vejkøretøjer eller i containere over en eller flere grænser mellem et afgangstoldsted og et bestemmelsestoldsted. En del af rejsen mellem begyndelsen og slutningen af T.I.R.-transporten skal finde sted ad landevejen for at overholde betingelserne.

T.I.R.-ordningen mindsker vanskeligheder i forbindelse med transitering og giver samtidig toldmyndighederne et internationalt kontrolsystem.

T.I.R.-ordningen kan ikke anvendes ved forsendelse af varer inden for EU. Dog kan transporter mellem steder i EU finde sted, hvis forsendelsen undervejs passerer en eller flere grænser til ikke-EU-lande.

Kontakt Dan Spedition og hør om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine Carnet T.I.R.-dokumenter.

Import og eksport til:

Tyskland, Sverige, Norge, Holland, Schweiz, Ikke-EU-lande

Vores speciale er tolddokumenter – og kun det.

Dan Spedition er ekspert i tolddokumenter, hvis du skal sende varer til eller fra ikke-EU-lande.