Dan Spedition er AEO certificeret

Det giver kunderne en række fordele, at Dan Spedition er AEO-certificeret.

Dan Spedition er specialist i at udarbejde tolddokumenter og beskæftiger sig alene med det. Virksomheden er den første af den type speditør ved grænsen, der har opnået kvalitetsstemplet.

EU-certifikatet AEO står for Autoriseret Økonomisk Operatør. Helt konkret medfører det for Dan Speditions kunder, at der er færre fysiske og dokumentmæssige kontroller af deres forsendelser. Når transporter bliver taget ud til kontrol, så kommer Dan Speditions kunder forrest i køen. Det er med til at sikre, at en forsendelse når frem til tiden.

Med AEO-certifikatet kan Dan Spedition bede om, at kontrollen bliver udført et bestemt sted, f.eks. ved en grænseovergang eller i en havn.

”Vi er rigtig glade for at være AEO-certificeret. Det er et kvalitetsstempel på linje med ISO-certificering, som mange kender til. Vi har været gennem en omfattende og lærerig proces sammen med SKAT, hvor vi har fremlagt og fået gennemgået virksomhedens processer og beskrivelse af processer for at optimere papirgangene. Hermed er sikkerheden og sikringen helt i top i forbindelse med behandling af tolddokumenter,” siger Henrik Ragn, CEO i Dan Spedition.

Dan Spedition har valgt at blive certificeret i den sværeste og mest omfattende kategori, AEOF.

’Light udgave’ af toldkontrol
’Light udgaven’ af toldkontrol hænger sammen med, at Dan Spedition via AEO-certificeringen er blevet klassificeret som en sikker og sikret partner i forsyningskæden.

”AEO-certifikatet er et kvalitetsstempel, som giver kunderne en sikkerhed for, at der er orden i papirgangene, og at vejen er banet for mindst muligt besvær,” siger Henrik Ragn.

AEO-certificeringen giver desuden en lang række indirekte fordele, fordi det er en anerkendelse af, at virksomheden lever op til en række økonomiske og sikkerhedsmæssige krav omkring forsyningskæden.

Hjælp med tolddokumenter

Vores speciale er tolddokumenter – og kun det.

Dan Spedition er AEO-certificeret.

Det giver vores kunder en række fordele.

Dan Spedition kan hjælpe dig med dine schweiziske tolddokumenter.